ENVIAMENT I TRANSPORT

Abans de res, reafirmem el nostre compromís de rapidesa en la tramitació de les comandes, els quals seran enviats generalment en un termini de 24/48 hores després de la recepció del pagament (sempre que el dia següent al pagament sigui hàbil, de ser inhàbil, s'enviarà el primer dia hàbil existent després del/s dia/es inhàbil/s. Dissabtes, diumenges i festius: dies inhàbils).

El cost de l'enviament no apareixerà mentre l'usuari no es registri o identifiqui en la pàgina, ja que el cost variarà depenent de quina zona geogràfica vagi l'usuari a rebre la seva comanda. Per tant, el cost de l'enviament serà fixat automàticament per el sistema un cop especificat el destí de l'enviament per part de l'usuari.

Tots els enviaments es realitzaran per mitjà de l'agència de transports NACEX a l'adreça de lliurament indicada al realitzar la comanda. El telèfon d'informació i atenció al client de NACEX és el 900 100 000 (indiqui el seu nom, adreça i població de lliurament de la comanda a l'hora de sol·licitar informació).

En els enviaments destinats a domicilis particulars, en cas d'absència del destinatari, es deixarà avís per concertar una segona i definitiva entrega sense càrrec adicional. Si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client haurà de consignar en l'albarà de lliurament de NACEX i comunicar-ho a Yupi Juguetes (mitjançant telèfon: 645 157 074 o correu electrònic: info@yupijuguetes.com) en el transcurs de les 24 hores següents a la recepció de la comanda, per poder sol·licitar la devolució del producte afectat i amb això la substitució d'un nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.

Preus d'enviament segons modalitat

L'usuari disposa de diferents modalitats d'enviament per triar:

Paquet 24/48 hores (Lliurament a domicili): Espanya (Península) 4,96 € + IVA, compris el que compris sempre que el seu pes no excedeixi de 2 kg (Modalitat vàlida per a tot Espanya). Si el pes de l'enviament és superior als 2 kg, el cost de la tarifa augmentarà:

Fins a 2 Kg = 4,96 € + IVA
De 2 a 5 Kg = 6,03 € + IVA
De 5 a 10 kg = 7,09 € + IVA
De 10 a 15 kg = 7,55 € + IVA
De 15 a 20 kg = 8,02 € + IVA (més quilos consultar)

--

Paquet 48/72 hores (Lliurament a domicili): Illes Balears s'enviarà mitjançant Correus (el preu varia de 6,42 € a 8,18 €), depenent del pes o volum.

Fins a 1 Kg = 6,42 € + IVA
2 kg - 6,78 € + IVA
3 kg -7,37 € + IVA
4 kg -8,05 € + IVA
5 kg -8,18 € + IVA (més quilos consultar)

--

Paquet exprés 24 hores (Lliurament a domicili): Espanya (Península) 6,47 € + IVA, compris el que compris sempre que el seu pes no excedeixi de 5 kg (Modalitat vàlida per a tot Espanya). Si el pes de l'enviament és superior als 5 kg, el cost de la tarifa augmentarà:

Fins a 5 Kg = 6,47 € + IVA
De 5 Kg a 10 Kg = 8,15 € + IVA (més quilos consultar)

--

Paquet exprés 24 hores (Lliurament a domicili): Illes Balears 11,98 € + IVA, compris el que compris sempre que el seu pes no excedeixi de 2 kg. Si el pes de l'enviament és superior als 2 kg, el cost de la tarifa augmentarà:

Fins a 2 Kg = 11,98 € + IVA
De 2 Kg a 4 Kg = 15,81 € + IVA (més quilos consultar)

--

Lliurament de comandes

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incomplets o quan el lliurament no es pugui efectuar-se per causes alienes a la empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència del destinatari. En el cas d'haver facilitat una dada o domicili fals, inexacte o incomplet, serà l'usuari el que hagi d'assumir els costos de la reexpedició de la comanda.

Sense perjudici de l'anterior el prestador haurà d'adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i de no ser així, el més aviat possible, a satisfacció del remitent com del destinatari, de manera que no podrà imputar cap responsabilitat en contra del prestador.

En cas de faltar algun article en rebre la comanda, haurà de notificar a les 24 hores següents a la recepció d'aquest. Passat aquest termini, s'entendrà per correcte la comanda.

Si desitja un horari de lliurament en concret, coméntenoslo afegint aquestes indicacions en l'apartat "notes de la comanda" (dins el carret de compra podrà trobar l'esmentat apartat) a l'hora de realitzar la seva comanda per així posar la nota al costat de les dades del destinatari . Tot i que no sempre és possible garantir que es compleixin aquestes indicacions d'un horari de lliurament determinat, ja que això està supeditat a l'horari de lliurament que tingui cada unitat de Repartiment.